Promeni podataka o pravnoj formi

Poštovani,

Na osnovu Rešenja Agencije za privredne registre, broj BD 21820/2016, od 21.03 2016.god., usvojena je registraciona prijava Društva za izgradnju i održavanje gasovoda i distribuciju gasa Beogas doo Beograd o promeni podataka o pravnoj formi, pa se u registar subjekata upisuje promena poslovnog imena Društva, koje sada glasi:

Upisuje se: Društva za izgradnju i održavanje gasovoda i distribuciju gasa Beogas ad Beograd,

odnosno skraćeno:

Upisuje se: Beogas ad Beograd

Istim Rešenjem, usvojena je promena datuma statusa, koji sada glasi:

Upisuje se 08.03 2016.god.

Ostali elementi upisa, dostupni su na web stranici Agencije za privredne registre.


Beograd, 21.03 2016.god.

BEOGAS AD BEOGRAD

Direktor Željko Bjelan