Šta je prirodni gas?

Prirodni gas je proizvod prirode u najčistijem obliku. Glavni sastojak prirodnog gasa je metan (80-90%), neznatan je ugljendioksid, dok preostali deo pretežno čine ugljovodonici. Prirodni gas je bez boje, ukusa i mirisa, nije otrovan, lakši je od vazduha i sagoreva plavim plamenom.

Nastao je pre više miliona godina iz taloga mikroorganizama izloženih visokim pritiscima i delovanju bakterija bez prisustva kiseonika. Najčešće se dobija iz naftnih ležišta, mada postoje i samostalna nalazišta.

Zbog obima potrošnje u svetu ga danas zovu strateškim energentom. Njegova potrošnja raste iz dana u dan, a najveći porast se beleži u širokoj potrošnji, pri čemu ne treba zanemariti ni termoelektrane i toplane.

Količina gasa se iskazuje prvenstveno u jedinicama zapremine (m³) pri odgovarajućoj temperaturi i odgovarajućem pritisku.

Toplotna vrednost gasa je količina toplote koja se oslobađa sagorevanjem jednog m³ gasa na konstantnom pritisku i temperaturi i može biti: gornja, donja i radna.