Procedura za uvođenje

BEOGAS

 

 1. Korisnik podnosi zahtev za odobrenje za priključenje na distributivni sistem (uz dostavljanje potrebne dokumentacije).
 2. Na osnovu podnesenog zahteva zakazuje se izlazak projektanta radi definisanja tehničkog rešenja za priključenje objekta na distributivnu gasovodnu mrežu.
 3. Zahtev za odobrenje za priključenje na distributivni sistem uz dostavljenu dokumentaciju se razmatra od strane stručnog lica. Ukoliko se zahtev odobri izdaje se pozitivno rešenje za gasifikaciju i definiše se ponuda, u suprotnom zahtev se odbija.
 4. Ukoliko je novi korisnik dobio pozitivno rešenje i prihvatio ponudu pristupa se izradi ugovora. Postoje dva tipa ugovora:
 • Ugovor za individualni priključak(jedan merni set-jedna stambena jedinica)
 • Ugovor za grupni priključak(jedan merni set-više stambenih jedinica) Prava i obaveze ugovorenih strana se precizno definišu ugovorom.

BEOGAS INŽENJERING

 

 1. Korisnik podnosi zahtev za ponudu, ugovaranje i izradu unutrašnje gasne instalacije i/ili termo-tehničke instalacije.
 2. Na osnovu podnesenog zahteva zakazuje se izlazak projektanta radi definisanja tehničkog rešenja za izradu unutrašnje gasne instalacije i/ili termotehničke instalacije i definisanje ponude.
 3. Ukoliko je korisnik prihvatio ponudu pristupa se izradi ugovora o izvođenju mašinskih instalacija. Prava i obaveze ugovorenih strana se precizno definišu ugovorom.
 4. Nakon aktiviranja ugovora, pristupa se izradi projekta sa tehničkom kontrolom.
 5. Izdavanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju od strane Beogas-a.
 6. Izvodi se mašinska instalacija(unutrašnja gasna i/ili termotehnička instalacija), prema dinamici aktiviranih ugovora i sticanju neophodnih uslova za izvođenje istih. Nakon izvođenja vrši se ispitivanje mašinskih instalacija i na osnovu ispitivanja se izdaje odgovarajući zapisnik.
 7. Nakon završenih svih radova korisnik podnosi zahtev za puštanje gasa. Nakon toga vrši se pregled tehničke ispravnosti unutrašnje gasne instalacije i u slučaju pozitivnog nalaza pristupa se izradi ugovora o isporuci i potrošnji prirodnog gasa. Prava i obaveze ugovorenih strana se precizno definišu ugovorom.