Palilula

Beogas je preko svog zavisnog preduzeća Domingas d.o.o. na osnovu Ugovora o poveravanju poslova gasifikacije sa opštinom Palilula započeo sa izvođenjem gasovodnih objekata na teritoriji Stare Karaburme. Izgrađeni su objekti za priključni čelični gasovod, merno regulaciona stanica, deo distributivne gasovodne mreže i nekoliko stotina kućnih priključaka.

Izgradnjom navedenih objekata Beogas će omogućiti da 16000 domaćinstava naselja Stara Karaburma postanu korisnici gasa.

 

Merno regulaciona stanica Stara Karaburma

Beogas je započeo i izradu Urbanističko tehničke dokumentacije za naselja Krnjača II- Borča,Kotež,Krnjača i Ovča, čija se realizacija očekuje u narednom periodu.