Čukarica

Na osnovu ugovora sa Srbijagasom, a posle i sa vladom Republike Srbije pod brojem 023-02-14/2007-09, od 24.1.2007 o poveravanju obavljanja delatnosti od opsteg interesa, Beogas vrši gasifikaciju na teritoriji opštine Čukarica.

Opština Čukarica se prostire na 15.650 ha i ima 160.000 stanovnika, što prestavlja potencijal od 50.000 budućih korisnika gasa.

Područja koja gasifikujemo su:Grb Čukarice

Realizovana mreža na opštini Čukarica:

  • Projektovana dužina distributivne gasovodne mreže 321.708 km
  • Izvedena dužina distributivne gasovodne mreže 173.049,70 km (ukupno)