Komisija za reklamacije

Odluku o obrazovanju komisije za reklamacije možete videti ovde.