Korporativna odgovornost

Etika savremenog poslovanja neminovno zahteva iskrenu upućenost na zajednicu i društvo, kao i brigu za njihov razvoj i napredak.

Beogas d.o.o. je uspešna i odgovorna kompanija izgrađena na pravim vrednostima i stabilnoj osnovi.

Visokostručnim kadrom, ostvarivanjem pozitivnih poslovnih rezultata, ispunjavanjem zakonskih propisa i obaveza prema društvu, primenom uspostavljenih standarda kroz sistem kvaliteta, racionalnim korišćenjem prirodnih i drugih resursa i odgovornim odnosom prema zaštiti okoline, kao i brigom o zaposlenima, kompanija pozitivno utiče na društvo i razvija partnerske odnose sa lokalnom i širom društvenom zajednicom.

Zainteresovana za zajednicu i društvo u okviru kojih posluje, kompanija Beogas a.d. kontinuirano doprinosi njihovom razvoju kroz niz društveno korisnih aktivnosti.

Kompanija Beogas a.d. nastavice da razvija i unapređuje ovakav trend društveno odgovornog poslovanja i odnosa prema zajednici dajući tako primer i ostalim kompanijama iz svog poslovnog okruženja.