Voždovac

Beogas je preko svog zavisnog preduzeća Domingas d.o.o. na osnovu Ugovora o poveravanju poslova gasifikacije sa opštinom Voždovac započeo sa izvođenjem gasovodnih objekata na teritoriji Jajinca i Kumodraža. Izgrađeni su objekti za priključni čelični gasovod, merno regulaciona stanica, deo distributivne gasovodne mreže i nekoliko stotina kućnih priključaka.

Merno regulaciona stanica Jajinci i Kumodraž

Izgradnjom navedenih objekata Beogas će omogućiti da 8000 domaćinstava naselja Jajinci i Kumodraž postanu korisnici gasa.