Komprimovani prirodni gas

Stručnjaci smatraju da je komprimovani prirodni gas energent budućnosti.