Obaveštenje o očitavanju merila utrošenog gasa

Poštovani, usled vanredno opasne situacije i u želji da prvenstveno zaštitimo zdravlje postoji mogućnost da angažovani čitači na terenu ne mogu da pristupe meraču i očitaju mesečnu potrošnju gasa.

Pozivamo vas da u ovoj situaciji sami očitate stanje na meraču i taj podatak nam prosledite  mailom na adresu dejan.trailovic@petrol.eu.

Za potpunu informaciju potrebno je da nam dostavite:

Adresu, ime i prezime korisnika, stanje na meraču (samo brojčanu vrednost u crnom polju)

Zahvaljujemo vam na razumevanju i angažovanju da zajednički prevaziđemo ovu tešku i opasnu situaciju i ne dozvolimo da poremeti svakodnevni život.

Vaš Beogas