Obaveštenje – vanredno stanje

Poštovani korisnici,

u skladu sa proglašenim vanrednim stanjem i merama i preporukama usvojenim od strane zvaničnih organa Republike Srbije, merama i preporukama Kompanije Petrol dd Ljubljana, kao vlasnika Društva Beogas doo Beograd, kao i odlukama samog društva Beogas doo Beograd, obveštavamo vas da su preduzete sve aktivnosti na obezbeđenju nesmetanog, kontinuiranog i sigurnog snadbevanja prirodnim gasom, uz obezbeđenje stalnog nadzora nad isporukama, sigurnosti sistema i sprečavanju bilo kakvih kvarova ili havararija na mreži.

Obezbeđenja su dežurstva svih službi Društva i na već poznate telefone moguće je dobiti sve informacije vezane za trenutni status i stanje računa, način i postupak priključenja, kao i dobiti informacije o načinu prijave kvarova i druge servisne informacije.

Takođe, uz preduzimanje obaveznih mera bezbednosti, Društvo nastavlja i aktivnosti na priključenju novih potrošača, sve u skladu sa ranije preuzetim obavezama.

Počev od 17.03. 2020.godine vaše obaveze po računima možete izmirivati elektronskim putem, uplatom preko šaltera banka i pošta i gotovinski, bez provizije,  na blagajni benzinske stanice Petrol doo-Ada, (kod Tempa), Beograd,  uz iste uslove i prema dospećima, prema već izdatim računima.

O promeni postupka i načina rada, ili statusa vaših obaveza, načina njihovog  izmirenja, obračuna kamata, načina očitavanja stanja brojila i dostave računa, kao i promenama drugih bitnih elemenata poslovanja, bićete blagovremeno obavešteni, a u skladu sa odlukama zvaničnih državnih  organa, Kompanije Petrol dd Ljubljana i Društva Beogas doo Beograd.

s poštovanjem

BEOGAS doo Beograd

Informacije:

call centar 0800 355 550

e-mail: office@beogas.rs