Obaveštenje za potrošače iz grupe 65+

U skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije u vreme vanrednog stanja društvo Beogas d.o.o. Beograd svim potrošačima iz grupacije “65+ godina” omogućuje izmirenje računa  za mart i april 2020. godine uz otpis kamate za eventualno kašnjenje u plaćanju, koje se izvrši najkasnije do 01.06.2020. godine.

Za otpis kamate potrebno je da se dostavi važeća lična karta ili drugi identifikacioni document nosioca ugovora kao dokaz pripadnosti grupaciji “65+ godina”

Beogas d.o.o. se zahvaljuje svim redovnim platišama koji su i u vreme vanrednog stanja pokazale visok stepen solidarnosti i discipline i izmirile zaduženja po prispelim računima.

Vaš  BEOGAS d.o.o.