Nacrt ugovora o pripajanju

Detalje nacrta ugovora o pripajanju Rodgas-a Beogasu pročitajte ovde.