Pravila o radu distributivnog sistema

Pravila o radu distributivnog sistema možete pročitati ovde.

Nacrt ugovora o pripajanju

Detalje nacrta ugovora o pripajanju Rodgas-a Beogasu pročitajte ovde.

Promeni podataka o pravnoj formi

Poštovani,

Na osnovu Rešenja Agencije za privredne registre, broj BD 21820/2016, od 21.03 2016.god., usvojena je registraciona prijava Društva za izgradnju i održavanje gasovoda i distribuciju gasa Beogas doo Beograd o promeni podataka o pravnoj formi, pa se u registar subjekata upisuje promena poslovnog imena Društva, koje sada glasi:

Upisuje se: Društva za izgradnju i održavanje gasovoda i distribuciju gasa Beogas ad Beograd,

odnosno skraćeno:

Upisuje se: Beogas ad Beograd

Istim Rešenjem, usvojena je promena datuma statusa, koji sada glasi:

Upisuje se 08.03 2016.god.

Ostali elementi upisa, dostupni su na web stranici Agencije za privredne registre.


Beograd, 21.03 2016.god.

BEOGAS AD BEOGRAD

Direktor Željko Bjelan

Odluka o promeni pravne forme

Kako gas stiže do nas

Članak možete pročitati ovde.

Prenosimo iz štampe

Pročitajte

Odluku o davanju saglasnoti na Pravila o radu, od strane AERS

ODLUKA o ceni prirodnog gasa

Odluka o ceni prirodnog gasa za JAVNO SNADNEBVANJE 02 MART 2015

Javna rasprava

o tekstu Pravila o radu distributivnog sistema prirodnog gasa. Sve Vaše sugestije i primedbe o tekstu Pravila o radu distributivnog sistema prirodnog gasa možete nam poslati na sledeći mail: office@beogas.rs ili pismenim putem poslati na adresu „Beogas doo, Patrijarha Dimitrija 12v, Beograd“ sa naznakom „javna rasprava“.  Primedbe i sugestije primamo do 20.12.2014. godine.

Tekst odluke o stavljanju na javnu raspravu pravila o radu distributivnog sistema prirodnog gasa, možete videti ovde.

Tekst pravila o radu distributivnog sistema prirodnog gasa, možete videti ovde.

Unapred se zahvaljujemo na Vašem učešću.

Besplatni pozivi

KONTAKT CENTAR BEOGAS-a
telefon 0800355550