Obračun cene gasa

Poštovani korisnici,

Saglasno Uredbi o uslovima isporuke i snabdevanja prirodnim gasom (“Sl. Glasnik RS”, br.49/22) obaveštavamo vas da je Agencija za energetiku Republike Srbije dala saglasnost Društvu BEOGAS doo Beograd na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje i Odluku o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, da počev od 01.10.2022. godine obračun utrošenog prirodnog gasa tj. energije izražava i obračunava u kWh, a sve u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje ( “Sl. Glasnik RS”, br.78/22).

Pomenutom odlukom se tarife za “energent” iskazuju u “dinarima/kWh”, a tarife za “kapacitet” u “dinarima/kWh/dan/godinu”. Izmene metodologije posledica su promena načina merenja isporučenog prirodnog gas ai uvođenja kWh umesto m³ kao obračunske veličine isporučene energije u skladu sa Uredbom koja bliže uređuje uslove isporuke i snabdevanja prirodnim gasom.

Ova odluka primenjuje se počev od 01. Oktobra .2022. godine

Promena u načinu iskazivanja cena prirodnog gasa za javno snabdevanje neće imati ekonomsko finansijske efekte na visinu tarifa i prosečnih cena prirodnog gasa za javno snabdevanje.

Važeće cene se prevode u nove korišćenjem koeficijenta srazmernosti 10,26:

KATEGORIJA K1 grupa “mala potrošnja”
3,85 RSD/kWh (bez PDV)   (važeća 39,50 RSD/m³)

KATGORIJA K1 sve grupe
3,57 RSD/kWh (bez PDV)                           (važeća 36,67 RSD/m³)

KATEGORIJA K2 sve grupe
3,45 RSD/kWh (bez PDV)                         (važeća 35,37 RSD/m³).

Uz zahvalnost na redovnom regulisanju obaveza, vaš BEOGAS d.o.o.

U Beogradu 01.09.2022. godine                                          BEOGAS DOO Beograd

U prilogu:

Nova cena gasa

Novu cenu gasa možete pogledati ovde.

Vaš Beogas

Obaveštenje za potrošače na lokacijama Umka i Velika Moštanica

Obaveštenje o kratkotrajnom poremećaju u isporuci prirodnog gasa na lokacijama Umka i Velika Moštanica možete pročitati ovde. U četvrtak 16.06.2022. godine od 07:00 pa do 22:00 časa će doći do kratotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa.

Obaveštenje za buduće korisnike

Poštovani budući korisnici, zbog velikog interesovanja akcija gasifikacije se produžava do 31.06.2022.

Vaš Beogas

Odluka o

visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa, možete videti ovde.

Odluku o

davanju saglasnosti na Odluku o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa BEOGAS DOO BEOGRAD, možete pročitati ovde.

Redovno snabdevanje gasom na lokaciji Bele vode

Poštovani potrošači, dana 03.05.2022. godine oko 20h je počelo redovno snabdevanje potrošača gasom na lokaciji Bele vode.

Srdačan pozdrav

Obaveštenje o kratkotrajnom poremećaju u snabdevanju gasom na lokaciji Bele vode


Obaveštavamo vas da će zbog sanacije Srbija gasa na distributivnom gasovodu, doći do kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa u ponedeljak 02.05.2022. od 11:00h do srede 04.05.2022. na lokaciji Bele vode.

Očekivani završetak radova i prestanak kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa je u najkraćem mogućem roku.

Molimo Vas da obezbedite sve neophodne mere za bezbedno zaustavljanje potrošnje prirodnog gasa. U protivnom sve eventualne nastale štete snosićete sami.

S poštovanjemPRIKLJUČI SE I TI!

Sve detalje u vezi aktuelen akcije gasifikacije pročitajte ovde. Za prijave do 31.05.2022. vredni pokloni.

Obaveštenje

Poštovani potrošači,

Zbog trenutne epidemiološke situacije, i bolesti kompletne ekipe Službe za odnose sa potrašičima, u narednom periodu od desetak dana nećemo moći da primamo potrošače u našim prostorijama.

Za sve informacije možete pisati na office@beogas.rs.

u Beogradu

13.01.2022. godine